Nissan lỗ ròng 367,7 tỷ yên trong ba quý tài chính đầu tiên của năm 2020

Cách đây vài ngày, Nissan Motor Company đã công bố báo cáo tài chính 3 quý đầu năm tài chính 2020 (1/4 / 2020-31 / 12/2020). Dữ liệu cho thấy trong ba quý đầu năm tài chính 2020, thu nhập ròng hợp nhất của Nissan Motor là 5,32 nghìn tỷ yên, lỗ hoạt động hợp nhất là 131,6 tỷ yên và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là -2,5%. Mức lỗ ròng trong chín tháng đầu năm là 367,7 tỷ ngày Nhân dân tệ (khoảng 22,5 tỷ nhân dân tệ).

Nissan cho biết, hoạt động kinh doanh trong quý 3 của công ty đã phục hồi, do đó các khoản lỗ hoạt động hợp nhất và tỷ suất lợi nhuận hoạt động đang được cải thiện. Dữ liệu cho thấy trong quý thứ ba của năm tài chính 2020, thu nhập ròng hợp nhất của Nissan Motor là 2,22 nghìn tỷ yên, lợi nhuận hoạt động hợp nhất là 27,1 tỷ yên, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 1,2% và lỗ ròng của quý thứ ba là 137,8 tỷ yên. So với quý trước, lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong quý 3 của Nissan trở lại khả quan.

Để khắc phục những ảnh hưởng bất lợi của dịch bệnh, Nissan Motor Company đã thực hiện chiến lược tích lũy tài sản lưu động. Tính đến tháng 9 năm 2020, tiền và các khoản tương đương tiền do mảng kinh doanh ô tô của Nissan nắm giữ là khoảng 200 triệu yên và tiền mặt ròng là 525,5 tỷ yên. Ngoài ra, tính đến cuối tháng 12 năm 2020, hạn mức tín dụng cam kết chưa sử dụng của Nissan là khoảng 2,1 nghìn tỷ yên.

Sắp tới năm tài chính 2020, Nissan đã hạ dự báo doanh số bán hàng cho cả năm tài chính 2020 xuống 4,015 triệu xe, thấp hơn 3,6% so với dự báo trước đó. Mặc dù doanh số bán hàng dự kiến ​​sẽ giảm, do sự cải thiện trong chi phí bán hàng, tài chính bán hàng, sản xuất và chi phí cố định, Nissan Motor dự kiến ​​thu nhập ròng cả năm là 7,7 nghìn tỷ yên trong năm tài chính 2020 và lỗ hoạt động là 205 tỷ yên, tức là giảm so với kỳ vọng trước đó, lỗ 135 tỷ yên. Khoản lỗ ròng dự kiến ​​là 530 tỷ yên, giảm 85 tỷ yên so với kỳ vọng trước đó.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2 × 3 =